O NÁS

  • Čo všetko zahŕňa poradenstvo? Vedenie účtovníctva, postupy týkajúce sa účtovníctva a všetky zákony, ktoré s účtovníctvom súvisia. Obsahuje i daňové poradenstvo. Poradenstvo sa väčšinou uskutočňuje na základe podpísanej zmluvy o vedení účtovníctva a v tomto prípade je zahrnuté v cene. 

  • Postaráme sa o všetko, čo sa týka miezd vašich zamestnancov, od vypočítania mzdy, cez výplatné listiny a pásky, príkazy na prevod, až po evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, vrátane podkladov pre výplatu nemocenských dávok, prihlášok do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne i ostatné registrácie, ktoré si vyžaduje zákon v súvislosti s pracovným pomerom. Spracujeme aj ďalšiu mzdovú agendu: rekapitulácie ako podklady pre vedenie účtovníctva, prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb, potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, štatistiku v súvislosti so spracovaním miezd. 

  • Spracúvame daňové priznania k dani z príjmu fyzických a právnických osôb, daňové priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH).